Golfový, tenisový lakeť

Medzi ochorenia mäkkých tkanív predlaktia z preťaženia radíme entezopatie, teda bolestivé syndrómy spôsobené zápalom v úponoch šliach. Epicondylitis ulnaris humeri teda ulnárnu epikondylitídu (golfový/oštepársky lakeť) a Epicondylitis radialis humeri teda radiálnu epikondylitídu (tenisový lakeť)

Vedeli ste, že tieto ochorenia nevznikajú len pri daných športoch?

Túto problematiku si  bližšie priblížime.

ANATÓMIA – Ramenná kosť (lat. Humerus)

Z hľadiska entezopatie sa na probléme podieľajú distálne časti ramennej kosti a to vonkajší (laterálny/radiálny/na palcovej strane) a vnútorný (mediálny/ulnárny/na malíčkovej strane) epikondyl (hrbol nad kĺbom), odkiaľ svaly odstupujú pomocou šliach.

Od vonkajšieho epikondylu odstupujú extenzory a supinátory predlaktia, ktoré tvoria laterálnu teda bočnú skupinu svalov predlaktia. 

Od vnútorného epikondylu odstupujú flexory a pronátory predlaktia, ktoré tvoria ventrálnu stranu svalov predlaktia.

Z toho vyplýva že:

Tenisový lakeť je postihnutie začiatku/odstupu extenzorov zápastia a prstov, a supinátora. Postihnutý býva najčastejšie m. extensor carpi radialis brevis (krátky vretenný vystierač) a m. supinator (odvracač), ktorý odstupuje aj od hlavičky vretennej kosti teda rádia.

Golfový/oštiepársky lakeť je postihnutie začiatku/odstupu flexorov zápästia a prstov, a pronátorov. 

Šľachy vstrebávajú náhle nárazy a tým zabraňujú poškodeniu svalu zapríčinené preťažením, prenášajú svalové sily na páku kosti a zprostredkuvávajú vnímanie pohybu v danej časti tela.

Entesis je časť, kde šľacha prechádza do kosti resp. sa na ňu upína a tvoria ju 4 vrstvy a to šľachové vlákna, nekalcifikovaná a kalcifikovaná chrupavka a kostná hmota. Postupný prechod týmito vrstvami zaisťuje potrebné zmiernenie tlaku a ťahu pri pohybe končatiny.

Zápal šliach postihuje povrchové väzivo šľachy.

Príčiny vzniku:

Medzi hlavné faktory vzniku zápalu šliach patria nedoliečené zranenia šľachových úponov, chronické preťažovanie prechodu zo šľachy na kosť, opakované menšie poranenia alebo poškodenia úponov.

Akútna forma vzniká ako následok opakovanej práce predlaktia (šrubovanie, práca na záhrade, určitý druh športového zaťaženia). Tento zápal má špecifickú bolesť, vyskytuje sa tiež opuch, zvýšená kožná teplota a porucha funkcie. V akútnom štádiu je prítomný hmatateľný opuch, zdurenie šľachy a úponu, bolestivosť pri pohmate s vyžarovaním do okolitých štruktúr.

Na začiatku sa bolesť objavuje len pri námahe, neskôr pri prechode do chronického štádia je bolesť vnímateľná aj v kľude a opuch je výraznejší.

Chronická forma vzniká dôsledkom chronického preťažovania úponovej oblasti, väčšinou pri svalovej dysbalancii v oblasti hornej končatiny a hornej časti trupu (horný skrížený syndróm). V chronickom štádiu sú mäkké časti skôr hypotrofické v mieste začiatku svalu.

Príznaky:

Pri radiálnej epikondylitíde sa objavuje bolesť pri záťaži (dvíhanie veci, nosenie bremien) a pri stisku ruky.

Pri ulnárnej epikondylitíde je klinický obraz obdobný s lokalizáciou na vnútornej, malíčkovej strane ramennej kosti. Bolestivá je flexia v zápästí proti odporu (pohyb dlane smerom dole), pronácia (vytočenie predlaktia smerom dole) proti odporu. Obmedzené býva pruženie v kĺbe do extenzie a supinácie.

Liečba :

Akútna forma vyžaduje kľud, prípadne krátkodobú imobilizáciu do odoznenia akútnej bolesti.

Z fyzikálnej terapie využívame protizápalové účinky lokálnej kryoterapie, jemnú klasickú masáž prípadne manuálnu lymfodrenáž a taktiež elektroterapiu.

Flossing, myofasciálna masáž a kinesiotaping môžu pomôcť pri tlmení bolesti a opuchu.

U chronickej formy je dôležité ošetriť hypertóniu a spúšťavé body v príslušných svaloch metódami ako PIR, kompresná terapia, myofasciálna masáž, mäkké techniky, flossing. 

Obnoviťa udržiavať hybnosť v kĺbe pomocou trakcie, mobilizácie, aktívnym aj pasívnym pohybom.

Zlepšiť koordináciu a prácu svalov pomocou cvičení v uzatvorených kinematických reťazcoch a cvičení na báze vývojovej kineziológie.

Z fyzikálnej terapie využívame najmä laser, pozitívnu termoterapiu, elektroterapiu, ultrazvuk.

Ako pri každom ochorení, aj pri tomto je dôležité myslieť na  prevenciu a snažiť sa preťaženiu predchádzať. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave dosahujeme v liečbe a prevencii tohto problému dobré výsledky. Včasnou návštevou nášho centra a zverením sa do starostlivosti odborníkov môžete predísť tomuto závažnému a bolestivému ochoreniu.