Mgr. Viktória Vaľovská

Náš tím

Bc. Dominik Slíž

Fyzioterapeut

Bc. Alex Vavrušek

Fyzioterapeut
Bc. Matej Riger

Bc. Matej Riger

Fyzioterapeut
Bc. Filip Ferianec

Bc. Filip Ferianec

Fyzioterapeut

PhDr. Miriama Šinglerová

odborný garant, CEO, vedúci fyzioterapeut a zakladateľ centra
Fyzioterapeut

O mne

Magisterské štúdium som ukončila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Praktické skúsenosti som nadobúdala v štátnych aj súkromných zariadeniach ako napríklad: Nemocnica Svet zdravia v Michalovciach, ŠNOP Bratislava, AMBIO Rehabilitačné centrum Bratislava, ProCare Bratislava.

Okrem vzdelávania sa vo fyzioterapii sa vo voľnom čase rada venujem športu – hlavne plávanie, tanec, korčuľovanie, pilates.

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • rehabilitáciu dospelých s vertebrogénnymi, ortopedickými a neurologickými diagnózami
 • pooperačnú rehabilitáciu
 • svalové dysbalancie
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • uvoľňovanie stuhnutého svalstva
 • odstránenie blokád a bolesti pohybového aparátu,
 • úpravu pohybových stereotypov,
 • individuálne, rehabilitačné a strečingové cvičenia.

Svoje vedomosti a zručnosti naďalej rozvíja prostredníctvom kurzov a školení.

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Manuálna lymfodrenáž
 • Masáž pre tehotné
 • Breussova masáž a Dornova metóda
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Bankovanie
 • Myofasciálne techniky
 • Mäkké techniky

Metodiky a cvičenia:

 • ProMobility
 • Škola chrbta
 • Zdravý chrbát