Hokejový ošiaľ bez zranení

Hokejový ošiaľ

Hokej hýbe nielen svetom profesionálov. Tento ľadový šport fascinuje malých chlapcov, dospelých chlapov, ale aj dievčatá a ženy. Ak sa hokeju venujete aktívne, mali by ste vedieť, čomu sa treba pri tomto športe vyhnúť, alebo načo si dávať pozor. Aby ste pri svojej obľúbenej činnosti neutrpeli akýkoľvek úraz. Pri korčuľovaní vzniká napätie nielen v slabinách, ale aj v celom okolí panvy a krížovej oblasti. Toto napätie dáva pri nadmernom preťažovaní pekne zabrať flexorom (ohýbačom) m.iliopsoas, ktoré majú 3 svalové snopce (m.psoas major, m.psoas minor, m.iliacus).

Najčastejšie zranenia v hokeji

Pri korčuľovaní vzniká napätie nielen v slabinách, ale aj v celom okolí panvy a krížovej oblasti. Toto napätie dáva pri nadmernom preťažovaní pekne zabrať flexorom (ohýbačom) m.iliopsoas, ktoré majú 3 svalové snopce (m.psoas major, m.psoas minor, m.iliacus). Svalové snopce sa podieľajú na ohýbaní bedrového kĺbu, vnútornej a vonkajšej rotácii stehna. Ďalej sú tam adduktory stehna (priťahovače), ktoré majú 3 vrstvy: mm.pectineus, m.adductor longus, m.gracilis. Úlohou adduktorov je priťahovanie dolnej končatiny. M.gracilis  odstupuje od sedacej kosti a upína sa na epicondylus medialis (vnútorný hrboľ sedacej kosti). Flektuje (ohýba) predkolenie a rotuje dovnútra. Tieto svaly sa podieľajú na držaní panvy v horizontálnej rovine. Pri ich poruche dochádza k chybnému držaniu tela. Všetky tieto svaly spolupracujú pri švihu dolnej končatiny dopredu a dozadu. Ovplyvňujú držanie tela v stoji a pri chôdzi. Vykonávajú aj vonkajšiu rotáciu bedier.
Často sa za bolesťami skrýva entezopatia adduktorov stehna (ochorenie šliach).

Príznaky a symptómy zranenia triesla

Zranenie triesla so sebou prináša bolestivý pohyb, či napínanie bedrového kĺbu. Mnohokrát poranený hokejista prežíva nepríjemné svalové kŕče v bruchu a oblasti slabín alebo stehna. Ďalším veľmi nepríjemným príznakom je opuch okolo rozkroku, strata pevnosti triesla v závislosti od závažnosti poranenia, ale aj na dotyk veľmi mäkké trieslo.

Ako prebieha liečba?

V prvom rade treba absolvovať vyšetrenie u skúseného športového lekára. Následne vyšetrenie u fyzioterapeuta, ktorý nastaví vhodný rehabilitačný program. Za veľmi účinnú považujú odborníci kryoterapiu (liečbu chladivými vankúšikmi) prvých 48 hodín po úraze. Počas tejto doby je potrebné dbať na to, aby sa nohy nenamáhali. Po dvoch dňoch s fyzioterapeutom sa postupne začína s jednoduchšími pasívno-aktívnymi, ale aj izometrickými (napínacími) cvičeniami. K tomu sa pridajú rôzne procedúry od elektroliečby, laseroterapie až po ultrazvuk. A nezanedbateľným doplnkom liečby u fyzioterapeuta je väzivová masáž a akupresúra.

Liečba úrazov je náročná a sprevádzaná nepríjemnými bolesťami. Preto je potrebné venovať väčšiu pozornosť prevencii. Fyzioterapeut môže nastaviť individuálny program priamo pre vás a tým predísť možným úrazom, bolestiam a dočasnej neschopnosti venovať sa obľúbenému športu naplno.

AMBIO Rehabilitačné centrum v Bratislave so svojim zameraním na pohybový aparát je tým správnym miestom, kde tím fyzioterapeutov pomôže udržať u športovca výbornú kondíciu čo najdlhšie.