Flowin

Flowin

Flowin bol vyvinutý vo Švajčiarsku na účely tréningu pre desaťbojárov. Je to účinný spôsob cvičenia a posilňovania zároveň. Flovin teda býva často využívaný v rehabilitácii. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave Vám toto cvičenie radi predstavíme.

Flowin je zaujímavý a funkčný tým, že využíva pohyb v troch rovinách, kedy môžeme kombinovať aktiváciu niektorých svalových skupín, alebo naopak komplexné zaťaženie celého tela. V tréningu sa zameriavame na rozvoj sily, rýchlosti, dynamiky pohybu, rovnováhy, pohyblivosti, výbušnosti, flexibility, stability, rytmu, hybnosti, akcelerácie a koniec koncov výkonu. Rehabilitácia je cielene zameraná na zlepšenie stability, mobility a koordináciu pohybu.

Výhodou je minimálne zaťaženie kĺbov a tiež ľahká kontrola záťaže. Cvičenie dokáže nahradiť tréning v posilňovni zo závažím aj aerobik. Pomáha znižovať váhu bez behania a skákania. Pri cvičení je teda využívaná hmotnosť tela ako prirodzená záťaž, ktorá sa zvyšuje odporom pri trení malých podložiek o veľkú dosku. Zaťaženie môžeme regulovať tlakom na podložku, frekvenciou, rozsahom pohybu a dokonca zmenou počtu oporných bodov. Cvičenie býva spravidla veľmi jednoduché vhodné pre všetky vekové kategórie. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave využívame toto cvičenie na skupinovom cvičení, pri kruhovom tréningu a individuálnych cvičeniach. Kombinujeme ho s rôznymi pomôckami. Na kvalitné precvičenie celého tela stačí 20 minút.

Účinky terapie: 
  • aktivuje hlboko uložené svaly stabilizačného systému chrbta
  • pôsobí preventívne proti zraneniam a bolestiam chrbtice
  • podporuje vzpriamené a správne držanie tela, postavenie trupu a chrbta vzhľadom k panve
  • stimuluje bránicu, zvyšuje kvalitu dýchania
  • prehlbuje súhru pohybov a zabezpečuje celkovú harmonizáciu
  • zlepšuje kondíciu, zvyšuje vytrvalosť, obratnosť a pohyblivosť

Táto terapia je aplikovaná ako doplnková.