Metodika podľa McKenzieho

Metodika podľa McKenzieho

Metodika podľa McKenzieho je diagnostický a terapeutický systém, založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v priamej súvislosti s pohybom, alebo polohou daného pohybového segmentu, či celého tela a teda s odstránením príčiny bolesti. Okrem odstránenia bolesti dochádza aj k získaniu plného rozsahu pohybu všetkými smermi. Tiež dôležitou súčasťou metodiky je informovanie klienta o príčinách vzniku jeho ťažkostí. Cvičenia a správne pohybové stereotypy vedú k náprave stavu a prevencii. Klient si počas vyšetrenia McKenzieho metodikou a následnej terapie uvedomuje, ktorým pohybom sa jeho príznaky bolesti zhoršujú a ktorým zlepšujú.

Po tomto zistení je klient schopný aktívne sa zapojiť do terapie pretože vie, čo ktorý cvik ovplyvňuje. Metodika McKenzie je pre klienta zrozumiteľná svojou jednoduchosťou a opakovaním jedného až dvoch cvikov v pravidelných intervaloch. Optimalizácia aplikácie metodiky vychádza z poznania mechanodiagnostiky v kontexte s individuálnym prístupom ku klientovi a osobitných skúseností terapeuta. Terapeut pozná spinálnu biomechaniku, kineziológiu a pohybové mechanodiagnostické testy, ktoré diagnózu, určenú na základe anamnestických údajov, potvrdzujú alebo upresňujú.

Terapeuti AMBIO Rehabilitačného centra Vám metodiku podľa McKenzie určite odporúčajú.

Terapia vhodná pri:

  • vertebrogénnom algickom syndróme
  • bolestiach chrbtice
  • operáciách chrbtic

Terapiu neodporúčame pri:

  • nádorových ochoreniach
  • zlomeninách
  • ruptúrach väzov
  • pokročilom štádiu osteoporózy
  • zápalových ochoreniach
  • metabolických ochoreniach
Trvanie vyšetrenia50 min
Cena55 Eur