Mobilizácia kĺbov a chrbtice

Mobilizácia kĺbov a chrbtice

Mobilizáciou kĺbov a chrbtice sa v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave snažíme ovplyvniť pohyblivosť kĺbov – najčastejšie chrbtice. Pod pojmom mobilizácia treba chápať opakované pohyby v kĺbe do bodu bolesti, po ktorých sa zlepšuje rozsah pohyblivosti v ošetrovanom kĺbe. Postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu môžeme dosiahnuť pri jeho funkčnej poruche. Táto technika vykonávame opakovanými nenásilnými pohybmi – pružením, vždy v smere obmedzenia pohybu. Tlak a ťah vykonávame takou silou, aby v okolí ošetrovaného miesta nedošlo k obrannému spazmu svalov. Výraznú úľavu spôsobujú trakcie. Ide o nešpecifickú mobilizáciu v osi chrbtice alebo končatiny.
Terapeuticú metódu využívame na odstránenie kĺbových blokád končatín a chrbtice. Funkčné obmedzenie kĺbnej pohyblivosti býva pravidelne spojené s výskytom tzv. spúšťových svalových bodov. Tieto samé o sebe obmedzujú pohyblivosť v kĺboch a bývajú hlavnou príčinou blokád, prenesenej bolesti a reťazenia funkčných porúch. Pre ošetrenie spúšťových bodov vo svaloch volíme mobilizačné techniky ako napríklad:

 • postizometrická relaxácia
 • kombinácia postizometrickej relaxácie a recipročnej inhibície
 • release – postupné vnáranie brušiek prstov do hlbších štruktúr mäkkých tkanív
 • antigravitačná relaxácia

Mobilizácia kĺbov a chrbtice je manipulačná liečba, ktorou dokážeme napraviť blokády stavcov a periférnych kĺbov, ktoré spôsobujú veľké množstvo ochorení pohybového aparátu a tiež vnútorných orgánov. Táto terapia predchádza následným degeneratívnym zmenám. Zmeny vznikajú preťažovaním a nesprávnym zaťažovaním stavcov a kĺbov, pričom najčastejšou príčinou preťažovania je zlé postavenie blokovaných kĺbov.

Blokády majú 4. stupne:
 1. stupeň – cvičení si ho dokáže napraviť každý
 2. stupeň – napraviť si ho dokážu len niektorí (buď jemne – bez poškodenia, alebo násilne – s mikrotraumami)
 3. stupeň – zvykne spôsobovať bolesť a napraviť ho dokáže iba terapeut so vzdelaním a skúsenosťami v manuálnej medicíne
 4. stupeň – pred naprávaním je potrebná prípravu fyzikálnymi procedúrami, až potom sa môže manipulácia podariť

Odborné a profesionálne prevedenie tejto terapie Vám ponúkame v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave.

Terapia vhodná pri:
 • obnovovaní hybnosti periférnych kĺbov a chrbtice
 • uvoľňovaní  pohybového segmentu
 • úprave svalového napätia
 • obnove vôle kože
Terapiu neodporúčame  pri:
 • gravidite
 • menštruácii
 • zlomeninách
 • nádorových ochoreniach
Trvanie vyšetrenia25 min / 50 min
Cena40 Eur / 55 Eur