Podoskop

Podoskop

Podoskop je moderný prístroj na diagnostiku ortopedických deformít nôh. Na vysoko odolnej akrylátovej doske, ktorá optimálne vedie polarizované svetlo, možno odhaliť chybné postavenie drobných kĺbov nohy, zaťaženie a rotáciu pätových kostí. Vyšetrenie podoskopom v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave umožňuje odhaliť aj vady v osiach členkových kĺbov.

Pri v.yšetrení sa zdravá noha opiera o podložku v mieste palcovej metatarzálnej kosti, malíčkovej metatarzálnej kosti a na pätovú kosť. Medzi týmito bodmi sa vypínajú dve klenby chodidla, priečna a pozdĺžna. Žiadna z nich nie je fixovaná, pretože klenba pri chôdzi umožňuje maximálne odpruženie pri dopade chodidla pätou na zem. Pri diagnostike oporných bodov na chodidlách zanecháva pätová kosť a palcová metatarzálna kosť silnejší odtlačok ako malíčková metatarzálna kosť. Je to zapríčinené  rozložením váhy tela.

Na základe snímky z podoskopu možno posúdiť stav statiky a dynamiky nôh. Keď sa chodidlá dotknú špeciálne osvetleného akrylátového povrchu prístroja, vzniká na jeho spodnej strane charakteristický  snímok . Lúče polarizovaného svetla sa lámu na ploche akrylátovej dosky v mieste tlaku chodidla. Pri tejto diagnostike v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave zhodnotí terapeut jas obrazu a vyhodnotí celkový stav.

Vyšetrenie podoskopom zaznamená:

  • diagnostiku ortopedických deformít nôh, ako napr.: vady drobných kĺbov nohy, postavenie, zaťaženie a rotáciu pätových kostí, vady v osiach členkových kĺbov a diagnostiku plochonožia
     

Vyšetrenie podoskopom neodporúčame pri:

  • váhe nad 120 kg
Trvanie vyšetrenia25 min
Cena30 Eur