Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenia zameriavame predovšetkým na odstránenie stereotypov chybného držania tela, svalových dysbalancií, bolestí chrbtice, problémov s kĺbmi, kolenami, členkami, … Cvičenie prebieha formou kruhového tréningu na niekoľkých stanovištiach. Na každom stanovišti cvičíme iný cvik. Cvičenia zostavujeme z rôznych metodík podľa individuálnych zdravotných problémov klientov v skupine. Sú to napríklad metodiky: ACT, SM System, Škola chrbta, DNS, joga, flowin, propriofoot a iné. K niektorým cvičeniam bežne  používame pomôcky ako je: fit lopta, bosu, black roll, overball, expander, kettlebel a iné.

Výhodou cvičenia v malej skupine je možnosť terapeuta dohliadnuť predovšetkým na správne prevedenie cvikov, upozornenie klienta na odchýlky v cvičení ako aj dovysvetlenie správneho spôsobu výkonu cvičenia.

Pred prihlásením na skupinové cvičenie odporúčame klientom tiež absolvovať vyšetrenie fyzioteraputom, na základe ktorého bude klient zaradený do skupiny klientov s podobným problémom.

Skupinové cvičenia organizujeme formou mesačného kurzu „Zdravý chrbát“.

Organizačné informácie:
  • maximálny počet v skupine 6 osôb,
  • tiež si prineste pohodlné športové oblečenie,
  • cvičebné pomôcky, žinenky a podložky zabezpečíme,
  • zápis na kurz a úhrada prebieha prostredníctvom recepcie, rezervácia na telefónnom čísle 0918 802 777 alebo e-mailom na info@ambio.sk

Možnosť výberu kurzu – dopoludnia alebo popoludní.

Dopoludnia:  utorok a štvrtok                   od 11:00 h. 

Termíny dopoludnia:

Popoludní:    pondelok a streda                od 18:00 h. 

Termíny popoludní:

Kurz absolvujete za horeuvedených podmienok.

Prípadná neúčasť na kurze bude započítaná ako absolvovaná.

Jednorázový vstup nie je možný a kurz nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.

Trvanie kurzu: 2x týždenne 50 minút, t.j. 8x mesačne

Cena mesačného kurzu: 120 Eur

Skupinové cvičenia zameriavame predovšetkým na odstránenie stereotypov chybného držania tela, svalových dysbalancií, bolestí chrbtice, problémov s kĺbmi, kolenami, členkami, … Cvičenie prebieha formou kruhového tréningu na niekoľkých stanovištiach. Na každom stanovišti cvičíme iný cvik. Cvičenia zostavujeme  z rôznych metodík podľa individuálnych a tiež zdravotných problémov klientov v skupine. Sú to napríklad metodiky: ACT, SM System, Škola chrbta, DNS, joga, flowin, propriofoot a iné. K niektorým cvičeniam bežne  používame pomôcky ako je: fit lopta, bosu, black roll, overball, expander, kettlebel a iné.

Výhodou cvičenia v malej skupine je možnosť terapeuta dohliadnuť na správne prevedenie cvikov, ako aj upozornenie klienta na odchýlky v cvičení a predovšetkým dovysvetlenie správneho spôsobu výkonu cvičenia.

Pred prihlásením sa na skupinové cvičenie odporúčame absolvovať vyšetrenie fyzioteraputom, na základe ktorého bude klient zaradený do skupiny klientov s podobným problémom.

Skupinové cvičenia sú organizované formou mesačného kurzu „Zdravý chrbát“.

Organizačné informácie:
  • maximálny počet v skupine 6 osôb,
  • tiež si prineste pohodlné športové oblečenie,
  • cvičebné pomôcky, žinenky a podložky zabezpečíme,
  • zápis na kurz a úhrada je možná prostredníctvom recepcie, rezervácia na telefónnom čísle 0918 802 777 alebo e-mailom na info@ambio.sk

Možnosť výberu kurzu – dopoludnia alebo popoludní.

Dopoludnia:  utorok a štvrtok                   od 11:00 h. 

Termíny dopoludnia:

Popoludní:    pondelok a streda                od 18:00 h. 

Termíny popoludní:

Kurz absolvujete za horeuvedených podmienok.

Prípadná neúčasť na kurze bude započítaná ako absolvovaná.

Jednorázový vstup nie je možný a kurz nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.

Trvanie kurzu: 2x týždenne 50 minút, t.j. 8x mesačne

Cena mesačného kurzu: 120 Eur